Procvičování

Otázky z novodobých dějin

08.06.2011 04:27
      Otázky z novodobých dějin   1. První republika – jaké byly důsledky hospodářské krize? 2. Která vrstva lidí patřila mezi nejchudší na vesnici? 3. Jak se lidé bavili? 4. Jak se jmenovala nejznámější dětská  organizace? 5. Čím se vyznačoval život za první...

—————

ČaS- Člověk a technika

03.05.2011 10:02
    ČaS  OTÁZKY - ČLOVĚK A TECHNIKA JEDNODUCHÉ STROJE 1. Jak nám nakloněná rovina ulehčí práci? 2. Posouváme-li těleso po strmém  svahu vyvíjíme (větší – menší) sílu po (delší- kratší) dráze. 3. Posouváme-li těleso po mírném svahu vyvíjíme (větší – menší) sílu po  delší-...

—————

ZEMĚ VE VESMÍRU

03.05.2011 09:44
  ZEMĚ VE...

—————

Procvičování ČJ - přídavná jména

22.01.2011 08:37
    Vyhledej přídavná jména a podtrhni je. Národ sobě. Nová ještě krásnější a účelnější budova byla otevřena už za dva roky po požáru,  dne 18. listopadu 1883, Smetanovou Libuší s výmluvnou věštbou...

—————

Dělení jednociferným číslem

12.01.2011 11:07
  Matematika – dělení jednociferným číslem Příklady si opiš, vypočítej a u každého proveď zkoušku. 1.   3 874 : 6     = 12 567 : 4 = 312 456 : 8 = 1 352 080...

—————

PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL

23.11.2010 09:47
PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL 63 – 58 = 44 – 37 = 136 – 29 = 157 – 48 = 84 – 76 = ...

—————

Vyjmenovaná slova

23.11.2010 09:46
VYJMENOVANÁ SLOVA 1. Bl__zká pl__nárna, m__lná zpráva, top__l p__linami, s__chravé počasí, v__borná žákyně, kovový jaz__ček, vl__dný ml__nář, kom__hat nohama, pop__navý keř, s__lný provaz, v__strašený v__r, podz__mní dny, bl__skavý pl__šek, nam__dlené ruce, řídká p__tlovina, b__lá os__ka,...

—————

Procvičování ČJ

18.11.2010 06:07
Skladba 1. Chlapci strmými roklemi mířili k Bobří řece. Žáby tam skřehotaly. Tichá noc zalila spící kraj. Vzadu za lesem se ukázal vycházející měsíc.  Za chvíli vyšel měsíc celý. Pak hoši naposledy zazpívali Píseň úplňku. Velebné tóny se rozléhaly mocně do noci.  A tak tehdy večer...

—————

Procvičování - Český jazyk

10.11.2010 01:54
SKLADBA Vyznač základní skladební dvojici: 1. Žáci se vrátili z podzimních prázdnin. Z polí a lesů vane už podzim. Mnozí básníci líčí krásy podzimu. Z poraněného stromu vane pryskyřice. Ondřej seděl ve svém pokoji. Moje hodinky se trochu zpožďují. Jiřík  stařečkovi za všechno...

—————

Procvičování matematika - Písemné dělení

10.11.2010 01:48
Písemné dělení Vypočítej a proveď kontrolu 1.  9 565 : 4 =                   7 128 : 6...

—————