ZEMĚ VE VESMÍRU

03.05.2011 09:44

 

ZEMĚ VE VESMÍRU

 

                                                       

MAGNETICKÁ SÍLA

 

     1.   Jak se nazývá síla, kterou působí magnet na železné předměty?

     2.   Přitahuje magnet všechny kovy?

     3.   Působí magnetická na dálku?

     4.   Působí magnetická síla i tehdy, je-li mezi magnetem a kovovým předmětem překážka?

     5.   Co se stane, bude-li překážka mezi magnetem a kovovým předmětem hodně silná?

     6.   Působí na sebe magnetickou silou i dva magnety?

     7.   Kolik pólů má magnet?

     8.   Jak se jmenují póly magnetu?

     9.   Jaká je magnetická síla mezi magnety se stejnými póly?

    10.   Jakou silou na sebe působí dva magnety s nestejnými póly?

    11.   Vyjmenuj alespoň tři věci, které jsou magnetem přitahovány.

    12.   Vyjmenuj alespoň tři věci, které magnet nepřitahuje.

    13.   Síla mezi železným předmětem a jakýmkoliv pólem magnetu je vždy ______ .

    14.   Je magnetická síla vždy přitažlivá?

 

GRAVITAČNÍ SÍLA                                                                    

            1.   Jak se nazývá zmenšený model Země?

            2.   Co je zeměpisný rovník?

            3.   Přitahují se dvě hmotná tělesa navzájem?

            4.   Jak se jmenuje síla, kterou se přitahují dvě tělesa?

            5.   Co je gravitační síla?

            6.   Mohu měřit velikost gravitační síly?

            7.   Doplň větu. Čím větší je hmotnost tělesa, tím _____  gravitační silou přitahuje okolní   předměty.

            8.   Dokonči větu. Země přitahuje gravitační silou všechna tělesa ke svému  _______ .

           9.   Proč nevyteče voda z řek, jezer, moří?

          10.  Ukážeme – li směr ke středu Země, je to směr ____ .

          11.  Směr nahoru je směr  od _____ Země.

          12.  Na čem záleží, kdo bude jak velkou silou přitahován k Zemi?

          13.  Mohu měřit velikost gravitační síly?

          14.  Co je měřidlem síly?

          15.  Jak závisí velikost gravitační síly na hmotnosti předmětů?

          16.  Co je gravitační pole?

          17.  Co je Měsíc ve vztahu k Zemi?

 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA                                                               

    1.   Co je Slunce?

    2.   Je Slunce  kometa, planeta nebo hvězda?

    3.   Jak se nazývá soustava do které patří Slunce a ostatní tělesa?

    4.   Vyjmenuj alespoň dvě tělesa, která obíhají kolem Slunce.

    5.   Kolikrát větší je průměr Slunce než průměr Země?

    6.   Doplň věty. Slunce nám dává _______________ a _____________ .

Kdyby slunce nesvítilo, byla by na Zemi ___________ a _________ .

         7. Vyjmenuj planety sluneční soustavy.

         8. Která planeta obíhá nejrychleji a proč?                                              

         9. Která planeta obíhá nejpomaleji a proč?

        10. Obíhá Měsíc kolem Země nebo Země kolem Měsíce?

        11. Kdy je úplněk?

        12.Proč se střídá den a noc?

        13.Za jak dlouho se otočí Země kolem své osy?

        14. Doplň větu. Když se naše krajina otočí od Slunce, nastává ________ .

        15. Která polovina Země má den?

        16. Co začíná 21. června?

        17. Co začíná 21. prosince?

        18. Co začíná 21. března?

        19. Co začíná 23. září?

  

 

—————

Zpět