SRPŠ

 

Informace ze schůzky SRPŠ konané 31.5.2011

Na schůzce bylo pouze několik rodičů. Probírali jsme hlavně organizaci nového školního roku. Vzhledem k důležitosti rozesílám tuto informaci všem. Zprávu rozšiřuji i o body, které na schůzce nezazněly, ale považuji je za důležité.

 

1) organizace nového školního roku

 v  současná třída 5.C bude na II. stupni jako 6.B.

 v  vyjednává se přesun několika žáků z 5.C do 5.A

 

 JE PRO MNE VELICE TĚŽKÉ VYBRAT ČTYŘI DĚTI, KTERÉ BY MĚLY PŘEJÍT DO BUDOUCÍ 6.A. V případě, že nikoho neurčím budou si děti losovat. (NÁVRH PANÍ ZÁSTUPKYNĚ.) OSOBNĚ S PŘECHODEM NESOUHLASÍM. Z  5.A od září odejde 8 žáků na gymnázium. Původně mi bylo slíbeno, že se třída dělit nebude. Teď by od září měl do naší třídy nastoupit žák, který pravděpodobně bude opakovat šestý ročník. Pokud někdo bude operovat s tím, že Patrik bude mít větší klid na práci, chci říct, že čtyři roky pracoval ve třídě, kde bylo i 25 žáků a v ,,áčku“ jich bylo méně.

Pokud by chtěl někdo sám dobrovolně do 6. A přejít, co nejdříve mi to oznamte SMS, emailem nebo osobně. Platí to i pro ty, kteří plánují stěhování, či přestup na jinou školu.

 

Ve čtvrtek jsem mluvila s panem ředitelem, který mi řekl, že pokud rodičům nevadí takto početná třída, děti by se dělit nemusely. Mám se prý domluvit se zástupkyněmi. Ty chtějí přesun z důvodu nepoměru žáků!! V 6.A by jich bylo asi 17, v 6.B 23.

 

Třídní učitelé – 6.A -  Mgr. J. Zimková

                         6.B – Mgr. A. Havranová

 

v  Příspěvek na výtvarné pomůcky pro žáky II. stupně budou vybírat třídní učitelé. Podle dohody s rodiči buď v červnu, nebo v září. Příspěvek činí 100,- Kč.

v  Sešity do jednotlivých předmětů si zajišťují žáci.

v  V příštím školním roce nebudou nadále organizovány školní výlety – ekonomické důvody, legislativní rámec.

 

2) výstup dotazníku pro rodiče – vybírám pouze některé ,,zajímavější“ pasáže

 

v  Poznámky jsou k poplatkům za družinu, objevil se názor, že poplatky nejsou nastaveny správně, pokud se hradí stejná cena pro jeden a více kroužků. Skladba kroužků by se měla posílit o další sportovní kroužky. Kroužky by měly začínat dříve – ve 14 hodin. V 15 hodin a déle je již pozdě.                                      

v  Školní družina je v době prázdnin mimo provoz

v  Byl požadavek na dvě jídla

v  Zhoršila se kvalita jídel

v  Dítě nemá nárok na oběd v době nemoci ve stejné ceně jako v době vyučování

v  Požadavek na barely pitné vody v každém patře

v  Nesouhlas s tím, aby žáci I. stupně během Dne Země sbírali po sídlišti odpadky

 

3) Biskupice

v  Jedou první a páté ročníky

 

v  V termínu 15.-17.6.2011. Cena 750,- Kč -  vybírám od 8.6.201.

 

v   KDO NEBUDE MÍT  DO 14.6. 2011 ZAPLACENO – NIKAM NEJEDE                      A CHODÍ DO ŠKOLY.

 

v  Bližší informace ještě dostanete.

v  Prosím o okopírovanou průkazku pojišťovny a očkovací průkaz uložený v igelitovém sáčku.

v  Nezapomeňte dětem nabalit léky, které trvale užívají.

v  Podle počasí přizpůsobte oblečení. Nezapomeňte na gumáky.

v  Jídlo je dobré a je ho dost, proto stačí dopolední svačina. Jídlo začínáme obědem.

v  Přiměřené kapesné.

 

4) Organizační pokyny pro konec školního roku

 

v  17.6. – uzavření klasifikace

v  20.6. – pedagogická rada I. stupně

v  27.6. – výměna učebnic

v 27.6.- PŘEDBĚŽNĚ- besídka 5.C – začátek v 17,30 hodin

Program + občerstvení, hry a volná zábava

v  28.6. – projektový den Ochrana člověka za mimořádných situacích

v  29.6. – den třídního učitele

v  30.6. – konec školního roku – předání vysvědčení