Kontakt

 

Kontakt školy -ZŠ Kpt.Jaroše Kontakt na třídní učitelku Kontakt na editora www stránek
Základní škola Třebíč            Mgr. Jana Karásková                Pavel Brzezina   
ul. Kpt. Jaroše 836    ul. xxxxxxx ul. Gen.Svobody 624
674 01 Třebíč 674 01 Třebíč 674 01 Třebíč
     
Tel: Tel: Tel:
+420 568 826 762                   
+420 602 827 745     
     
Fax:  Fax:  Fax:
+420 568 826 762                   
     
E-mail : E-mail : E-mail :
zsjarose@zsjarose.cz  karaskova@seznam.cz