Procvičování ČJ - přídavná jména

22.01.2011 08:37

 

 

Vyhledej přídavná jména a podtrhni je.

Národ sobě.

Nová ještě krásnější a účelnější budova byla otevřena už za dva roky po požáru,

 dne 18. listopadu 1883, Smetanovou Libuší s výmluvnou věštbou kněžninou:

                                  ,,Můj drahý národ český neskoná,

                                   on pekla hrůzy slavně překoná…“

Byla to budova ještě krásnější než první…

Slavnosti divadelní trvaly mnoho dnů a v Praze byli hosté ze Srbska, Polska, Ruska.

Národní divadlo postavil si český lid jako pomník důvěry v sebe sama, svou sílu a svou hrdost.

,,Národ sobě!“ praví velký zlatý nápis nad oponou Národního divadla.

                                       (J.John, Rajský ostrov)


2.

Z podstatných jmen v závorkách vytvoř přídavná jména, za ně napiš o jaký druh se jedná – T, M, P. Neopisuj celé cvičení. Napiš pouze danou dvojici.

Před námi byl (buk) les. Za (léto) noci jsme slyšeli (sova) houkání . Peří havrana má (kov) lesk. Ratibořickému údolí se často říká (Babička) údolí. Pavel je nejmilejší (Jirka) kamarád. (Město) hluk není příjemný. V zoologické zahradě jsme dlouho pozorovali (lev) rodinku. K obědu jsme si dali (vepř) pečeni. (Karel) sestra chce být prodavačkou. Koupili jsme si (šťáva) jablka Do hor vedla (kámen) cesta. (Petr) rozhodnutí nás překvapilo. Snídáme chléb s máslem a (včela) medem.

Vzor: bukový les – T,

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

—————

Zpět