Procvičování - Český jazyk

10.11.2010 01:54

SKLADBA

Vyznač základní skladební dvojici:

1.

Žáci se vrátili z podzimních prázdnin. Z polí a lesů vane už podzim. Mnozí básníci líčí krásy podzimu. Z poraněného stromu vane pryskyřice. Ondřej seděl ve svém pokoji. Moje hodinky se trochu zpožďují. Jiřík  stařečkovi za všechno pěkně poděkoval.

2.

Kovárnou  znějí údery těžkých kladiv. Chybu způsobila zbytečná neopatrnost.

V městech položených u ústí řek vznikají přístavy. Pěvecký soubor odměnilo publikum  nadšeným potleskem. Dnes přišel Karel do školy pozdě. Na modrém nebi září slunce. Radek si utrhl několik přezrálých švestek.

 

3.

 

Peří havrana má kovový lesk. Podzimní mlhy zahalí celý kraj. Tyto obálky dobře lepí. Některé děti zbytečně zlobí. V močálech skřehotaly žáby. Včelař chodil mezi včelami bez kukly. Vnučka pomáhala babičce krájet cibuli na guláš.

 

Rozvíjejte  základní větné členy v následujících větách:

 

1.

 Blatouchy rozkvetly. _________________________________

 

Alice sedí na lavičce.__________________________________

 

Sadaři provedli postřik.________________________________

 

Letadlo stoupá.______________________________________

 

Představení začíná.___________________________________

 

Lesníci pečují._______________________________________

 

—————

Zpět