Otázky z novodobých dějin

08.06.2011 04:27

 

 

 

Otázky z novodobých dějin

 

1. První republika – jaké byly důsledky hospodářské krize?

2. Která vrstva lidí patřila mezi nejchudší na vesnici?

3. Jak se lidé bavili?

4. Jak se jmenovala nejznámější dětská  organizace?

5. Čím se vyznačoval život za první republiky a podle jakých vlastností žila většina 

    lidí?

6. Kdo vystřídal ve funkci T. G. Masaryka?

7. Jaké nebezpečí se objevilo  v sousedním Německu?

8. Jakým způsobem byla zabezpečena hranice s Německem?

9. K jakým střetům docházelo v pohraničních oblastech, kde žilo hodně Němců?

10. Na čí pomoc spoléhal prezident Beneš a vláda?

11. Co znamená, že byla provedena mobilizace?

12. Se zástupci kterých států se sešel Hitler v Mnichově?

13. Kdy proběhla schůzka Hitlera se zástupci Itálie, Francie a Anglie?

14. Co proběhlo 29. září 1938 v Mnichově?

15. Co se dohodlo na schůzce v Mnichově 29. září 1939?

16. Která část československého  území  byla připojena k Německu?

17. Jak se nazývalo pohraničí Čech, kde žilo několik milionů Němců?

18. Jaké rozhodnutí vzešlo z mnichovské schůzky?

19. Co se stalo z českými obyvateli v Sudetech po odtržení od Československa?

20. Kdy byl zbytek českých zemí připojen k Německu?

21. Jaký název dostalo Československo po připojení k Německu?

22. Uveď měsíc a rok, kdy bylo Československo připojeno k Německu?

23. Co to bylo gestapo?

24. Co se stalo na Slovensku, když v českých zemích vznikl Protektorát Čechy a

      Morava?

25. Uveď alespoň jeden příklad násilí a teroru, který v českých zemích fašisté 

      zavedli.

26. Jak se změnil český průmysl v době války?

27. Pro koho pracoval český průmysl v době války?

28. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo?

29. Kam byla odesílána většina potravin?

30. Porovnej příděly potravin za války s dnešní potřebou.

31. Jak se říkalo nedovolenému obchodu?

32. Co musel v době války mít, aby si mohl jít zakoupit nejdříve jídlo, postupně i jiné 

      zboží?

33. Která skupina obyvatel byla fašisty nejvíce pronásledována?

34.Co se stalo s většinou židů, kteří byli v koncentračních táborech?

35. Podle čeho se na první pohled poznalo, že se jedná o žida?

36. Ušetřili fašisté před likvidací alespoň děti?

37. Kde bylo rozhodnuto o odtržení Sudet?

38. Které země zradili Československo?

39. co se stalo 17. listopadu?

40. Kdo provedl atentát na Heyndricha?

41. Jaké byly důsledky atentátu na Heyndricha?

42. Co ti říkají názvy obcí Lidice, Ležáky.

43. Kde se nejvíce tvořily partyzánské oddíly?

44. Co víš o partyzánských oddílech?

45. Kde bojovali naši letci?

46. Proč odešli na počátku války někteří mladí chlapci do Anglie?

47. Jak se k bývalým anglickým letcům zachovala vláda po roce 1945 – 1948 ?

48. Které velmoci se spojily  k boji proti fašistickému Německu?

49. Která armáda postupovala od východu?

50. Která armáda postupovala od západních hranic?

51. Kdy došlo k Pražskému povstání?

52. Kdo se stal poválečným prezidentem?

53. Co je to barikáda?

54. Co je to demise?

55. K jakým změnám došlo v obnovené Československé republice?

56. Co slibovali komunisté lidem v prvních poválečných letech?

57. Kdy vyvrcholilo napětí mezi těmi, kteří chtěli budovat ČSR jako demokratický stát,  

      a mezi stoupenci komunistů?

58. Pod vliv které velmoci se ČSR dostalo, když po únoru 1948  převzali komunisté 

      moc?

59. Kdo stál v čele komunistů, kteří chtěli v roce 1968 budovat socialismus s lidskou 

      tváří?

60. Která vojska okupovala Československo ?

61. Co se stalo 17.11.1989?

62. Proč se revoluci 1989 říká ,,sametová“?

63. Kdy vznikla ,,nová“ Česká republika?

64. Co znamená slovo demokracii?

65. Kdo se po sametové revoluci stal prezidentem ?

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět