ČaS- Člověk a technika

03.05.2011 10:02

 

 

ČaS  OTÁZKY - ČLOVĚK A TECHNIKA

JEDNODUCHÉ STROJE

1. Jak nám nakloněná rovina ulehčí práci?

2. Posouváme-li těleso po strmém  svahu vyvíjíme (větší – menší) sílu po (delší- kratší) dráze.

3. Posouváme-li těleso po mírném svahu vyvíjíme (větší – menší) sílu po  delší- kratší) dráze.

4. Je snazší posunovat bednu pošitém prkně než ji zvedat na korbu auta

     než ji zvedat přímo?

5. Jaké typy páky znáš?

6. Rozhodni o jakou páku se jedná. Je opěrný bod, břemeno,síla ruky.

7. Rozhodni o jakou páku se jedná. Je břemeno, opěrný bod, síla

    ruky.Jestliže jsou na houpačce dvě děti o nestejné hmotnosti. Co musí

    udělat ten těžší, aby byla houpačka v rovnováze?

8. Co nám ulehčuje kladka?

9. Jaké kladky znáš?

10. Jaký vynález našel okamžité uplatnění v dopravě?

11. Uveď příklad kde se využívá ozubených koleček, která jsou velice  

      malá.

12. Jak člověk využíval a ještě dnes využívá lopatková kola?

13. Který vynález překonal vodní kola?

 

 

ENERGIE                                                                   

 

           1.   Vyjmenuj druhy energie a uveď příklady jejich využití.

           2.   Které ze zdrojů energie na Zemi se mohou vyčerpat?

           3.   Které zdroje energie jsou nevyčerpatelné ( stále se obnovující)?

           4.   Kde se vyrábí elektrická energie?

           5.   Které elektrárny zatěžují životní prostředí?

           6.   Vyjmenuj typy elektráren.

           7.   Vyjmenuj typy malých zdrojů elektrické energie.

           8.   Co je nejmenším zdrojem elektrické energie?

           9.   Proč musí být kabely, kterými připojujeme elektrické spotřebiče do zásuvky nepoškozené?

    10. Co je vodičem elektrického proudu?

    11. Vyjmenuj tři nevodiče elektrického proudu.

    12. Uveď tři elektrické spotřebiče.

    13. Co nazýváme elektrickým obvodem?

    14. Nakresli značku pro vodivý drát, žárovku, baterii, spínač.

 

—————

Zpět