TÝDENNÍ PLÁN NA 44. TÝDEN – OD 27.6. – 30.6. 2011

25.06.2011 09:26

TÉMA MĚSÍCE: OPAKOVÁNÍ

TÉMA TÝDNE: zakončení školního roku

 

 

ŠKOLA

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 

ČESKÝ JAZYK:

 

 

 

MATEMATIKA:

 

   

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

 

 

 

 

 

 INFORMACE PRO RODIČE:

 

ZVU VŠECHNY RODIČE NA ROZLOUČENÍ S PRVNÍM STUPNĚM.

V PONDĚLÍ 27.6.2011 V 17,30 HODIN.

 

OD 27.6. je zkrácené vyučování.

Výuka končí ve 12 hodin.

30.6. se jde domů po rozdání vysvědčení. Oběd se vydává od 11,30 hodin.

 

PO – výměna učebnic

ÚT – Ochrana člověka za 

         mimořádných situací.

ST – den třídního učitele –  

        přinesu   si z domova hry

ČT- rozdání vysvědčení –

       odchod   domů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shromažďujte papír, prázdné PET lahve  a víčka od PETek.

 

 BUDE SE SBÍRAT I V PŘÍŠTÍM ŠK. ROCE.

 

 

 

—————

Zpět