ČJ -- Doplň předložku s(se), z (ze).

12.10.2010 20:52

 

Dědeček sbil  __ prkýnek ptačí budku. Začínal nový školní rok  __ mnoha dobrými předsevzetími.   __ Vánocemi jsou spojeny krásné zvyky. Podívej se ,  __  té tašky vystrkuje hlavičku pejsek. V trávě se mihla zmije  __  klikatou čárou na hřbetě. Místy se už dere  __  vlhké půdy travička. Voda se  __  hukotem valí do údolí. Děti poslouchaly vyprávění  __   zatajeným dechem. Dříve se stavělo  __ nepálených cihel.   __  plnou pusou nemluv!

 

Na pláži stavěli tatínkové  __  dětmi   __  písku hrady.  __  takovými nápady na mě nechoď. Maminka má ráda ozdobné předměty  __  lýka a  __  slámy. Nevím, komu  __  vás mám  věřit. Líbí se mi balet  __  pohádky do pohádky. Viděl jsi film Hrátky  __  čertem?  .  Čapkova díla jsem ještě nečetl Válku  __  mloky. Ani na chvilku  __  ni nespustil oči.

 

Chodí spát  .  slepicemi. Kouká jako by spadl  .  měsíce. Teď jsem  .  ní mluvila. Vyvedlo ji to  .  míry. Než se rok  .  rokem sešel, narodila se jim dceruška. Říká se, že  .  jídlem roste chuť. To byla rána jako  .  děla. Nedělej si .  nás dobrý den. Už jste zase přišli  .  křížkem po funuse. Objevil se, jako by  .  země vyrostl.

—————

Zpět