TÝDENNÍ PLÁN NA 43. TÝDEN – OD 20.6. – 24.6. 2011

20.06.2011 06:24

TÉMA MĚSÍCE: OPAKOVÁNÍ

TÉMA TÝDNE: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

 

 

ŠKOLA

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 

ČESKÝ JAZYK:

 

         PROCVIČOVÁN

   ·    Podmět, přísudek

   ·    Věta jednoduchá, souvětí

   ·    Slovní druhy

   ·    Psaní s,z

   ·    Vyjmenovaná slova

 

 

Do knihovny už letos nepůjdeme, proto si vypůjčené knihy musí děti vrátit samostatně.

Vygumujte a polepte učebnice.

 

   MATEMATIKA:

 

     PROCVIČOVÁNÍ

   ·        Sčítání a odčítání přirozených čísel

   ·        Násobení, dělení přirozených čísel

   ·        Sčítání a odčítání desetinných čísel

   ·        Násobení a dělení desetinných čísel

   ·        Řešení slovních úloh

   ·        Opakování geometrických těles

 

 

 

Vygumujte a polepte učebnice.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

 

   ·        Dočtení knihy Děti s cedulkou.

   ·        Zhodnocení znalostí z jednotlivých oblastí tohoto předmětu

 

Vygumujte a polepte učebnice.

 

 INFORMACE PRO RODIČE:

 

20. a 21. 6. Budeme pomáhat s vynášením starého papíru ze šaten.

21.6. bude v odpoledních hodinách otevřena brána do átria. Proto můžete vozit sběr už v úterý.

 

22.6. – BUDE SBĚR STARÉHO 

             PAPÍRU A VÍČEK OD PETEK.

 

ZVU VŠECHNY RODIČE NA ROZLOUČENÍ S PRVNÍM STUPNĚM.

V PONDĚLÍ 27.6.2011 V 17,30 HODIN.

 

Stále noste papír, prázdné PET lahve  a víčka od PETek

 

ZATÍM JSME NA TŘETÍM  MÍSTĚ !!!!

 

 

SBĚR SHROMAŽĎUJTE DÁL. BUDE SE SBÍRAT I V PŘÍŠTÍM ŠK. ROCE.

 

 

 

—————

Zpět